6. Ziraat Mühendisleri Odası Yaz Kampına katılım sağlayarak deneyimlerimizi paylaştık

05.09.2019

6.Ziraat Mühendisleri Odası Yaz Kampına S.S. Izmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği olarak katılım sağlayarak deneyimlerimizi paylaştık.