İHALE İLANI

24.07.2020

        

  Mal Alımı için ihale ilanı

 

S.S. İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İzmir’in Kiraz, Ödemiş ve Bayındır İlçelerinde bulunan  Kooperatif üyeleri için Süt İçin Süte Değer Projesi kapsamında 500 Lt Kapasiteli Dikey Model Süt Soğutma Tankı  için bir Mal Alımı  ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası 856 Sok. No:3/502 Nurhan İş Hanı Konak/İzmir adresinden veya www.izka.org.tr veya www.koykoopizmir.com  adreslerinden görülebilir. Ancak teklif vermek isteyenlerin ihale dosyasını 856 Sok. No:3/502 Nurhan İş Hanı Konak/İzmir adresinden 200,00 TL bedel karşılığında almaları zorunludur.

 

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 17.08.2020  Saat: 10:00 

 

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.koykoopizmir.com ve www.izka.org.tr’de yayınlanacaktır.

 

Teklifler, 17.08.2020 tarihinde, saat 10:30’da, 856 Sok. No:3/502 Nurhan İş Hanı Konak/İzmir adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.