“Çiftçinin üzerinde bu vergi yükü, yüksek girdi maliyeti ve aracılar olduğu sürece çiftçiler üretime devam edemez çiftçiler bu nedenle sendika ve doğru temellerde örgütlenmiş kooperatiflerde örgütlenerek ancak üretebilirler.”

“İnsan ve pekçok canlının yaşamsal ihtiyaçlarını karşılaması açısından toprak en önemli kaynağımız. Fakat yanlış tarım tekniklerini uygulayarak, bilinçsiz gübreleme ve tarımsal mücadele ilaçlarını kullanarak, atık ve artıkları, zehirli ve tehlikeli maddelerle toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve”